POISŤOVŇE

 • Všeobecný lekár pre dospelých
 • Všeobecný lekár pre deti a dorast
 • Gynekologická ambulancia
 • Pneumologická ambulancia
 • Neurologická ambulancia
 • Vertebrologická ambulancia
 • Imunoalergologická ambulancia
 • Rehabilitácia
 • Oftalmologická ambulancia
 • Diabetologická ambulancia
 • Interná ambulancia
 • Otorinolaryngologická ambulancia
 • Psychiatrická ambulancia
 • Dermatovenerologická ambulancia
 • Urologická ambulancia
 • Všeobecný lekár pre dospelých
 • Všeobecný lekár pre deti a dorast
 • Gynekologická ambulancia
 • Pneumologická ambulancia
 • Neurologická ambulancia
 • Vertebrologická ambulancia
 • Imunoalergologická ambulancia
 • Rehabilitácia
 • Oftalmologická ambulancia
 • Diabetologická ambulancia
 • Interná ambulancia
 • Ambulancia liečby stravou – Paleo centrum
 • Otorinolaryngologická ambulancia
 • Psychiatrická ambulancia
 • Dermatovenerologická ambulancia
 • Urologická ambulancia
 • Ultrasonografia
 • Všeobecný lekár pre dospelých
 • Všeobecný lekár pre deti a dorast
 • Gynekologická ambulancia
 • Pneumologická ambulancia
 • Neurologická ambulancia
 • Vertebrologická ambulancia
 • Imunoalergologická ambulancia
 • Rehabilitácia