Neštátna interná a geriatrická ambulancia MUDr. Erika Antalová

KEĎ NIEČO NEFUNGUJE, AKO MÁ

Interná ambulancia  je špecializovaná ambulancia zameraná na prevenciu, diagnostiku, prognózu a liečbu ochorení vnútorných orgánov. Dokáže pomôcť pri predchádzaní niekoľkým závažným ochoreniam a akútnym stavom. Vďaka úzkej spolupráci s nadstavbovými špecialistami v našej poliklinike a v partnerských zdravotných zariadeniach a vďaka modernému vybaveniu Vám zabezpečíme komplexnú a kvalitnú diagnostiku ochorení, preventívnu starostlivosť alebo liečbu.

PONÚKAME VÁM
NASLEDOVNÉ VYŠETRENIA

  • Komplexnú diagnostiku a liečbu akútnych a chronických chorôb vnútorných orgánov
  • Odbery krvi, EKG  a zhodnotenie výsledkov
  • Koordináciu   medikamentóznej  liečby  u dlhodobo chorých s cieľom maximalizovať účinnosť liečby a zároveň zabrániť užívaniu zbytočných liekov
  • Interné predoperačné vyšetrenie – okrem potrebných odberov  a zhodnotení výsledkov aj účasť  na predoperačnej príprave i pooperačnej starostlivosti pacienta pred a po plánovanom výkone
  • Prevencia civilizačných ochorení
  • Na základe komplexného vyšetrenia a dôkladného zhodnotenia a údajov a výsledkov vyšetrení posúdime riziko srdcovo- cievnych a onkologických chorôb a navrhneme Vám potrebné preventívne kroky ako im predísť
  • Pomoc pri zmene životného štýlu pri akútnych, chronických, metabolických či onkologických chorobách