Ambulancia praktického lekára pre dospelých MUDr. Valéria Knižková